×

Márkafinanszírozási akciók

HONDA SUMMER akció

THM:
0,1% - 7,6%

 • Akció időtartama*: 2024.06.06 – 2024.09.30.
 • Érintett modellek: új HR-V, ZR-V, összes CR-V és Civic Elegance
 • Finanszírozási forma: nyíltvégű és zártvégű pénzügyi lízing
 • Finanszírozást igénybe vehető ügyfélkör: magánszemélyek,egyéni vállalkozók, társas vállalkozások
 • Devizanem: HUF
 • Kamatozás: rögzített (FIX)
 • Minimális önerő: 30% (bruttó vételárra vetítve)
 • Maximális önerő nyíltvégű pénzügyi lízing esetén: 60%
 • Futamidő: 36 – 60 hó
 • THM: 0,1% – 7,6%
 • Ügyleti kamat: 0,00% – 7,35%
 • Minimálisan finanszírozott összeg: 3.000.000 Ft
 • HBNY bejegyzési díj: 000 Ft
 • Casco biztosítás megkötése kötelező

* Jelen ajánlatban meghatározott feltételek az akció lejáratának időpontjáig benyújtott finanszírozási kérelmek esetén alkalmazandók, amennyiben az ügyfél megfelel a bírálati feltételeknek. Az ajánlatban szereplő finanszírozási kondíciók érvényességét befolyásolja a kereskedő partnereknél rendelkezésre álló készlet.

Jogi nyilatkozat

Jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az Euroleasing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, rögzített kamatozású, nyíltvégű és zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, amely minimum 30%, nyíltvégű pénzügyi lízing esetében pedig maximum 60% kezdő lízingdíj, valamint minimum 36 hónap és nyíltvégű pénzügyi lízing esetében maximum 60 hónap futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Az ügyfelet terheli zártvégű pénzügyi lízing esetén a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték összegének 25%-a, mely a gépjármű forgalomba helyezésekor esedékes. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén ennek mértéke módosulhat. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedesjegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj: 7.000 Ft) jogosult az ügyfélre tovább hárítani. THM: 0,1%-7,6%. A THM nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finanszírozás teljes futamideje alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. Minimális finanszírozási összeg: 3.000.000 Ft. Az akció minden új Honda HR-V, ZR-V, CR-V, CR-V PHEV, és Civic Elegance modellre érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a finanszírozó fenntartja a finanszírozási kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció 2024.09.30-ig tart. Jelen ajánlatban meghatározott feltételek lejárat időpontjáig benyújtott finanszírozási kérelmek esetén alkalmazandók, amennyiben az ügyfél megfelel a bírálati feltételeknek. Az ajánlatban szereplő finanszírozási kondíciók érvényességét befolyásolja a kereskedő partnereknél rendelkezésre álló készlet.

Reprezentatív példa nyiltvégű pénzügyi lízing esetén fix kamatozással:
Az alábbi reprezentatív példa a THM rendelettől eltér, mivel a finanszírozó az abban foglalt finanszírozási összeggel nem nyújtja a konstrukciót.
CR-V e:PHEV modellre:
Bruttó vételár: 24.470 000,-Ft, futamidő: 60 hónap, bruttó finanszírozott összeg: 9.812.470-Ft, induló bruttó havi törlesztő részlet: 81.647,-Ft, bruttó önerő kalkulált összege: 14.657.530,-Ft, THM: 3,2%, bruttó maradványérték: 6.117.500,-Ft, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 4,01%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlásával: 11.085.245,-Ft, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlása nélkül: 4.967.745,-Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett.

Reprezentatív példa zártvégű pénzügyi lízing esetén fix kamatozással:
CR-V e:PHEV modellre:
Bruttó vételár: 24.470.000,-Ft, futamidő:  60 hónap, bruttó finanszírozott összeg: 3.000.000,-Ft, induló bruttó havi törlesztő részlet: 53.775,-Ft, bruttó önerő kalkulált összege: 21.470.000,-Ft, THM: 3,0%, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 2,90%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg: 3.226.509,-Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett.