×

Márkafinanszírozási akciók

KTM akció

THM:
7,5%-14,7%

  • Akció időtartama: 2024.04.23 – 2024.06.30.*
  • Finanszírozási forma: nyíltvégű és zártvégű pénzügyi lízing
  • Finanszírozást igénybe vehető ügyfélkör: magánszemélyek, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások
  • Devizanem: HUF
  • Érintett modellek: minden új KTM modell
  • Kamatozás: rögzített (FIX)
  • Minimális önerő: 30% (bruttó vételárra vetítve)
  • Maximális önerő nyíltvégű pénzügyi lízing esetén: 60% (bruttó vételárra vetítve)
  • Futamidő: 24 – 84 hó
  • Minimálisan finanszírozott összeg: 300 000 Ft
  • THM: 7,5%-14,7%
  • Ügyleti kamat: 9,01%-13,03%
  • HBNY bejegyzési díj: ügyfél fizeti

* Jelen ajánlatban meghatározott feltételek az akció lejáratának időpontjáig benyújtott finanszírozási kérelmek esetén alkalmazandók, amennyiben az ügyfél megfelel a bírálati feltételeknek. Az ajánlatban szereplő finanszírozási kondíciók érvényességét befolyásolja a kereskedő partnereknél rendelkezésre álló készlet.

** A fenti feltételek Casco biztosítás megkötése mellett érvényesek.

Jogi nyilatkozat

Jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az Euroleasing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, rögzített kamatozású, nyíltvégű és zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, amely minimum 30%, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén maximum 60% kezdő lízingdíj, valamint minimum 24 hónap és maximum 84 hónap futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Az ügyfelet terheli zártvégű pénzügyi lízing esetén a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték összegének 25%-a, mely a gépjármű forgalomba helyezésekor esedékes. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén ennek mértéke módosulhat. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedesjegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj: 7.000 Ft) jogosult az ügyfélre továbbhárítani. THM: 7,5%-14,7%. A THM nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finanszírozás teljes futamideje alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. Az akció minden új KTM motorkerékpárra érvényes. A finanszírozott összeg minimális mértéke 300.000 Ft. A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a finanszírozó fenntartja a finanszírozási kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció 2024.06.30-ig tart. Jelen ajánlatban meghatározott feltételek lejárat időpontjáig benyújtott finanszírozási kérelmek esetén alkalmazandók, amennyiben az ügyfél megfelel a bírálati feltételeknek. Az ajánlatban szereplő finanszírozási kondíciók érvényességét befolyásolja a kereskedő partnereknél rendelkezésre álló készlet.

Reprezentatív példa zártvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással:
Az alábbi reprezentatív példa a THM rendelettől eltér, mivel a finanszírozó az abban foglalt finanszírozási összeggel nem nyújtja a konstrukciót.
KTM 790 Duke Orange modellre:
Bruttó vételár: 4.000.900,-Ft, futamidő:  60 hónap, bruttó finanszírozott összeg: 2.800.630,-Ft, induló bruttó havi törlesztő részlet 58.309,-Ft, bruttó önerő kalkulált összege: 1.200.270,-Ft, THM: 9,6%, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 9,12%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg: 3.498.550,-Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett.

Reprezentatív példa nyíltvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással:
Az alábbi reprezentatív példa a THM rendelettől eltér, mivel a finanszírozó az abban foglalt finanszírozási összeggel nem nyújtja a konstrukciót.
KTM 790 Duke Orange modellre:

Bruttó vételár: 4.049.500,-Ft, futamidő: 60 hónap, bruttó finanszírozott összeg: 2.834.650,-Ft, induló bruttó havi törlesztő részlet: 41.034,-Ft, bruttó önerő kalkulált összege: 1.214.850,-Ft, THM: 8,1%, bruttó maradványérték: 1.012.375,-Ft, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 9,05%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlásával: 3.550.212,-Ft, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlása nélkül: 2.537.837,-Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett.
A finanszírozási kalkuláció az Áfa-val növelt regisztrációs adót tartalmazza.