×

Honda 2Kerék Nagymotor

THM:
5,0%-16,6%

A nagymotorokkal kapcsolatos akció legfontosabb jellemzői az alábbiak:

  • Akció időtartama*: 2024.01.05 – 2024.02.29.
  • Finanszírozási forma: zártvégű és nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukció
  • Devizanem: HUF
  • Kamatozás: rögzített (FIX) és változó
  • THM: 5,0%-16,6%
  • Ügyleti kamat: 6,09%-15,23%
  • Minimális kezdő lízingdíj: 30%
  • Futamidő: 24 – 84 hónap
  • Minimális finanszírozott összeg: 300.000 Ft
  • Casco biztosítás megkötése kötelező

* Jelen ajánlatban meghatározott feltételek az akció lejáratának időpontjáig benyújtott finanszírozási kérelmek esetén alkalmazandók, amennyiben az ügyfél megfelel a bírálati feltételeknek. Az ajánlatban szereplő finanszírozási kondíciók érvényességét befolyásolja a kereskedő partnereknél rendelkezésre álló készlet.

Tekintse meg a Honda nagymotor kínálatát:
www.hondafinancialservices.hu

Jogi nyilatkozat

A jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az Euroleasing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, változó vagy rögzített kamatozású, nyíltvégű vagy zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, amely minimum 30% kezdő lízingdíj, valamint minimum 24 hónap és maximum 84 hónap futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Az ügyfelet terheli zártvégű pénzügyi lízing esetén a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték összegének 25%-a, mely a gépjármű forgalomba helyezésekor esedékes. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedes jegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj: 7.000 Ft) jogosult az ügyfélre továbbhárítani. THM: 5,0%-16,6%. A THM nem tartalmazza a casco biztosítás díját és változó kamatozás esetén nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A finanszírozás teljes futamideje alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek, továbbá a finanszírozó fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Minimális finanszírozási összeg: 300.000 Ft. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésekhez, amelyek közvetítőként a finanszírozó képviseletében járnak el. Az akció 2024. január 5. napjától 2024. február 29. napjáig vagy visszavonásig tart.

Reprezentatív példa zártvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással:
Bruttó vételár: 4 729 000,-Ft, futamidő: 60 hónap, finanszírozott összeg: 3 000 000,-Ft, havi törlesztő részlet 60.032,-Ft, bruttó önerő kalkulált összege: 1 729 000,-Ft, THM: 7,8%, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 7,44%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg: 3 601.955,-Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett.
*Regisztrációs adót tartalmazza

Reprezentatív példa nyíltvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással:
Az alábbi reprezentatív példa a THM rendelettől eltér, mivel a finanszírozó az abban foglalt finanszírozási összeggel nem nyújtja a konstrukciót.
Bruttó vételár: 4 729 000,-Ft, futamidő: 60 hónap, nettó finanszírozott összeg: 2.606.535-Ft,+ ÁFA, havi törlesztő részlet: 38.602,-Ft + a havi lízingtőke ÁFA tartalma, nettó önerő kalkulált összege: 1.117.087,-Ft, + ÁFA, THM: 5,7%, maradványérték: 930.906,-Ft+ÁFA, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 6,99%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlásával: 3.246.996-Ft,+ ÁFA, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlása nélkül: 2.316.090,-Ft + ÁFA casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett.
*Regisztrációs adót tartalmazza