×
 

Lezárás

Idő előtti lezárás, a lezárás alapvető feltételei

A lezárásra sor kerülhet személyesen vagy postai úton (távlezárás). Személyes lezárásra előzetes időpont egyeztetés után a megjelölt helyen és időpontban kerülhet sor. Távlezárási szándékáról kérjük írásban értesíteni a Hitelezőt.

Deviza alapú hitelszerződés idő előtti lezárásának igénylését kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon teheti meg. Az űrlap átvehető irodánkban személyesen, igényelhető telefonon (+36 1 345-2424), faxon (+36 1 345-2391), illetve itt a honlapon keresztül, amit a kérelemben megjelölt címre postai úton vagy igény szerint faxon, e-mailen megküldünk.

Milyen dokumentumokra van szükség lezáráshoz?

Magánszemély esetén:

  • személyi igazolvány;
  • meghatalmazott esetén meghatalmazás;
  • forgalmi engedély vagy annak másolata;
  • utolsó befizetést igazoló csekk (ha a befizetés és a lezárás közötti idő nem haladja meg a 3 hetet!).

Cég/vállalkozó esetén:

  • aláírásra jogosult személytől aláírási címpéldány (lehet másolat is) / vállalkozó igazolvány;
  • ha nem az aláírásra jogosult személy jár el, meghatalmazás;
  • bélyegző;
  • személyi igazolvány;
  • forgalmi engedély vagy annak másolata;
  • utolsó befizetést igazoló csekk (ha a befizetés és a lezárás közötti idő nem haladja meg a 3 hetet!).

Mekkora lezárási díjat számítunk fel?

A kölcsönszerződésben/lízingszerződésben rögzített feltételek szerinti összeget.

Lezárási egyenleg

Amennyiben szerződésének lezárását tervezi, a lezárási egyenleg megmutatja Önnek az aktuálisan törlesztendő teljes tőkehátralékot, az esedékes díj és kamattartozásokat és a lezárás minden egyéb várható költségét. A lezárási egyenlegközlő kiállításának ügyviteli díját a mindenkor hatályban lévő Általános Üzletszabályzatunk tartalmazza. Deviza alapú szerződés esetében évi két-, forint alapú szerződés esetében évi egy alkalommal a kivonat elkészítése díjmentes (azaz az egyenlegközlés akkor díjmentes, ha a megelőző naptári év azonos napjáig visszamenő időszakban deviza alapú szerződés esetén legfeljebb egy, forint alapú szerződés esetén a megelőző naptári év azonos napjáig visszamenő időszakban egyenlegközlésre nem került sor).