×
 

Lezárás

Idő előtti lezárás, a lezárás alapvető feltételei

A lezárásra sor kerülhet személyesen vagy postai úton (távlezárás). Személyes lezárásra előzetes időpont egyeztetés után a megjelölt helyen és időpontban kerülhet sor. Távlezárási szándékáról kérjük írásban értesíteni Társaságunkat.

Milyen dokumentumokra van szükség lezáráshoz?

Magánszemély esetén:

  • személyi igazolvány;
  • meghatalmazott esetén meghatalmazás;
  • forgalmi engedély, vagy annak másolata.

Cég/vállalkozó esetén:

  • aláírásra jogosult személytől aláírási címpéldány (lehet másolat is) / vállalkozó igazolvány;
  • ha nem az aláírásra jogosult személy jár el, meghatalmazás;
  • bélyegző;
  • személyi igazolvány;
  • forgalmi engedély vagy annak másolata.

Mekkora lezárási díjat számítunk fel?

A kölcsönszerződésben/lízingszerződésben rögzített feltételek szerinti összeget.

Lezárási egyenleg

Amennyiben szerződésének lezárását tervezi, a lezárási egyenleg megmutatja Önnek az aktuálisan törlesztendő teljes tőkehátralékot, az esedékes díj és kamattartozásokat és a lezárás minden egyéb várható költségét. A lezárási egyenlegközlő kiállításának ügyviteli díját a mindenkor hatályban lévő Általános Üzletszabályzatunk tartalmazza. Évi egy alkalommal a kivonat elkészítése díjmentes (amennyiben a megelőző naptári év azonos napjáig visszamenő időszakban egyenlegközlésre nem került sor).