×
 

Adatváltozás

Magánszemély esetén

  • Levelezési címváltozása esetén szíveskedjen változásbejelentő nyomtatványunk kitöltött és aláírt példányát eljuttatni részünkre postán, faxon vagy e-mailen.
  • Ha állandó lakcíme változik meg, kérjük, személyi igazolványa másolatát illetve lakcímkártyája (annak személyi azonosítót igazoló oldala kivételével) másolatát is mellékelni.
  • Névváltozás esetén adatai átvezetéséhez egy írásbeli kérelem, személyi igazolvány, a névváltozást igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, illetve záradékolt házassági anyakönyvi kivonat) másolatainak megküldése szükséges. Kérjük, hogy az írásbeli kérelmében tüntesse fel, hogy mely okmányiroda részére kéri megküldeni a törzskönyvet. Lízingszerződések esetében a törzskönyv nem kerül kiküldésre.
  • Amennyiben ügyfelünk sajnálatos módon elhalálozott, abban az esetben kérjük megküldeni a halotti anyakönyvi kivonat és a jogerős hagyatéki végzés másolatát, valamint az örökös(ök) személyi igazolvány, lakcímkártya (annak személyi azonosítót igazoló oldala kivételével) másolatát egy írásbeli kérelemmel, melyben feltüntetik az örökös(ök) telefonos elérhetőségét és az illetékes okmányiroda címét.

Cégek esetén

  • Amennyiben levelezési címük vagy székhelyük változott meg, kérjük, juttassa el változásbejelentő nyomtatványunk kitöltött és aláírt példányát postai úton, faxon vagy e-mailen, illetve mellékelje az aláírási címpéldány és egy 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatait.
  • Amennyiben megváltozott a cégforma (pl. egyéni vállalkozóból Bt. vagy Kft. lesz), a cégnév vagy egyéb más módon módosul a Társasági szerződés, kérjük, küldje el részünkre az aláírási címpéldány és egy 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy Cégbírósági végzés másolatát egy írásbeli kérelemmel, melyben feltünteti, hogy mely okmányiroda részére kéri megküldeni a törzskönyvet. Lízingszerződések esetében a törzskönyv nem kerül kiküldésre.
  • Ha a cég jogutód nélkül szűnik meg, akkor a szerződést szükséges valakinek átvállalnia, vagy idő előtti lezárását kérnie és a fennálló valamennyi kötelezettséget szükséges megfizetni. A változást cégünk felé írásban jelezni szükséges.

 

 

Ügyintézéshez javasoljuk használja gyors,  biztonságos és kényelmes automata ügyfélszolgálati felületünket: az E-ügyfelet.