×
 

Gépjármű ügyintézés

Külföldre vinné az autót?

Amennyiben a forgalmi engedélyben üzembentartóként szerepel, és Európai Unión kivülre kívánja vinni a gépjárművet, kérje hozzájárulásunkat honlapunkon, az E-ügyfél felületen, vagy e-mailen, az info@euroleasing.hu címen. Az engedély kiállításának ügyviteli díját a mindenkor hatályban lévő Általános Üzletszabályzatunk tartalmazza. Amennyiben a forgalmi engedélyben tulajdonosként szerepel, úgy nem szükséges a Hitelező hozzájárulása, amennyiben az Európai Unió tagországaiba kíván utazni. Külföldre utazáskor kérjük, vegye figyelembe a Szerződés biztosításra vonatkozó pontjait is, mely szerint súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali felmondást von maga után, ha Ön, vagy jóváhagyásával más személy, a gépjárművet olyan országba viszi ki, amelyre a biztosítás nem terjed ki.

Mi a teendő ha a finanszírozott autó régi rendszámát új, egyedi rendszámra cserélné?

Kérjük, jelezze szándékát honlapunkon, az E-ügyfél felületen, vagy e-mailen, az info@euroleasing.hu címen. Engedélyünk alapján a további szükséges intézkedéseket Ön végzi az illetékes okmányirodában. A módosított forgalmi engedély másolatát, a kiállítást követő 8 napon belül kérjük, küldje el részünkre! A hozzájárulás kiállításának ügyviteli díját a mindenkor hatályban lévő Általános Üzletszabályzatunk tartalmazza.

Mi a teendő, ha a finanszírozott autót gáz- benzin üzeműre, vagy tehergépkocsivá szeretné alakítani?

Kérjük, jelezze szándékát honlapunkon, az E-ügyfél felületen, vagy e-mailen, az info@euroleasing.hu címen. Amennyiben a vonatkozó szabályozások lehetőséget biztosítanak az átalakításra, egyedi elbírálás alapján kerül kiadásra a Hitelező engedélye a gépjármű átalakíthatóságára. Engedélyünk alapján a további szükséges intézkedéseket Ön végzi az illetékes okmányirodában. A módosított forgalmi engedély másolatát, a kiállítást követő 8 napon belül meg kell küldenie. A hozzájárulás kiállításának ügyviteli díját a mindenkor hatályban lévő Általános Üzletszabályzatunk tartalmazza.

Forgalmi engedélyben történő adatváltozás esetén

Kérjük, jelezze szándékát honlapunkon, E-ügyfél felületen, vagy e-mailen, az info@euroleasing.hu címen. Engedélyünk alapján a további szükséges intézkedéseket Ön végzi az illetékes okmányirodában. A módosított forgalmi engedély másolatát, a kiállítást követő 8 napon belül kérjük, küldje el részünkre! A hozzájárulás kiállításának ügyviteli díját a mindenkor hatályban lévő Általános Üzletszabályzatunk tartalmazza, amely díjtól hagyatéki eljárás miatti adatváltozás esetén eltekintünk.

Új forgalmi engedély kiállítása esetén

Kérjük, jelezze szándékát honlapunkon, az E-ügyfél felületen, vagy e-mailen, az info@euroleasing.hu címen. Engedélyünk alapján a további szükséges intézkedéseket Ön végzi az illetékes okmányirodában. A módosított forgalmi engedély másolatát, a kiállítást követő 8 napon belül kérjük, küldje el részünkre! A hozzájárulás kiállításának ügyviteli díját a mindenkor hatályban lévő Általános Üzletszabályzatunk tartalmazza.

Szállítható személyek számának változása iránti kérelem

Kérjük, jelezze szándékát honlapunkon, az E-ügyfél felületen, vagy e-mailen, az info@euroleasing.hu címen. Engedélyünk alapján a további szükséges intézkedéseket Ön végzi az illetékes okmányirodában. A módosított forgalmi engedély másolatát, a kiállítást követő 8 napon belül kérjük, küldje el részünkre! A hozzájárulás kiállításának ügyviteli díját a mindenkor hatályban lévő Általános Üzletszabályzatunk tartalmazza.

 

Biztosítási ügyintézés

Mi a teendő, ha az autót ellopják…

A lopást haladéktalanul jelentse a rendőrségen. Amennyiben casco biztosítással rendelkezik, a rendőrségi feljelentéstől számított 48 órán belül keresse fel a biztosító társaságot és jelentse be a káreseményt. A rendőrségi feljelentést, valamint a biztosítótól kapott dokumentumok másolatát küldje meg részünkre a totalkar@euroleasing.hu e-mail címre vagy az E-ügyfél felületen keresztül. A dokumentumok beérkezését követően munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot és tájékoztatást kap az ügymenetet illetően. További kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal a +36 1 345 2407 telefonszámon, vagy a totalkar@euroleasing.hu e-mail címen.

Ha az autón részleges kár keletkezett…

Kérjük, gondoskodjon a gépjármű biztosító általi szemlézéséről. A kárösszeg felvételét engedélyező meghatalmazást Társaságunk a kárfelvételi jegyzőkönyv alapján adja ki. Amennyiben ez rendelkezésére áll, küldje meg részünkre. Ha a kárrendezést a javító szerviz végzi, a számára kiállított meghatalmazással együtt juttassa el részünkre a kárfelvételi jegyzőkönyvet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a meghatalmazás kiadásának feltétele, hogy a szerződés alapján esedékessé vált tartozása ne legyen.

További kérdések esetében vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal itt a honlapon, az E-ügyfél felületen, e-mailen a bkcs@euroleasing.hu címen, vagy az ügyfélszolgálati telefonszámon:+36 1 345-2424

Ha az autó totálkáros lett…

Kérjük, haladéktalanul juttassa el részünkre a totalkar@euroleasing.hu e-mail címre vagy az E-ügyfél felületen keresztül a biztosító által kiállított totálkár tényét igazoló hivatalos dokumentumot. A dokumentum beérkezését követően munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot és tájékoztatást kap az ügymenetet illetően. További kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal a +36 1 345 2407 telefonszámon, vagy a totalkar@euroleasing.hu e-mail címen.

Csúnyán összetört az autóm, szerintem totálkáros… Mit tegyek?

A totálkár tényének megállapítását csak abban az esetben tudjuk elfogadni, amennyiben erről a casco, vagy a kárt okozó fél biztosítója írásban nyilatkozott. Kárfelvételi jegyzőkönyv nem elégséges igazolás abban az esetben sem, hogyha tartalmazza a „TK”, „GTK”„totálkár”  megjegyzéseket. A biztosító nyilatkozata általában tartalmazza a gépkocsi kárkori értékét, a roncsértéket, kártérítési összeget, kárszámot, valamint a biztosító ügyintézőjének nevét és elérhetőségét.

Kivételes esetekben (pl. súlyos, nagy kiterjedésű tűzkár esetén), ha ügyfelünk gyorsan, saját befizetéssel le szeretné zárni a szerződést, el tudjuk fogadni, hogyha fényképpel, tűzesetről szóló jegyzőkönyvvel igazolja a gépkocsi megsemmisülését.

Összetörtem/összetörték az autómat, hol jelenthetem be?

Az ezzel kapcsolatos bejelentéseket a  totalkar@euroleasing.hu címen fogadjuk, vagy az E-ügyfél felületen keresztül a biztosítói dokumentumok megküldésével.

Szeretném megjavíttattni az autót és folytatni a szerződést, lehetséges?

Totálkár esetén társaságunk – az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően – úgy tekinti, hogy a gépkocsi megsemmisült, így a továbbiakban nem tudunk rá finanszírozást nyújtani, a szerződés lezárása, a hátralévő tartozás megfizetése szükséges.

Totálkár esetén a gépkocsi javítását, eredeti állapotra történő helyrehozatalát nem tudjuk elfogadni akkor sem, hogyha a szakszerű javítás márkakereskedésben történik, vagy azt igazságügyi műszaki szakértő szakvélemény készítésével is megerősítik. Mivel a biztosító totálkárnak minősíti az eseményt, kártérítést kíván fizetni, ezt viszont csak a törzskönyv másolatának birtokában, vagy az erre vonatkozó engedélyünk után teszi meg. Ilyet viszont nem adunk ki, hogyha a szerződés nem kerül lezárásra, tehát akár a kártérítésre vonatkozó igény is elveszhet a javítással.

Finanszírozói meghatalmazást (kifizetési engedélyt), törzskönyv másolatot kér tőlem a biztosító, megkaphatom?

Hiába kér ilyet a biztosító ügyfelünktől, ezeket a dokumentumokat nem tudjuk kiadni. Semmilyen olyan iratot, másolatot nem adunk ki ügyfeleink részére a szerződés lezárása előtt, ami alkalmas lehet arra, hogy annak birtokában a biztosító az ügyfél részére teljesítsen. Ha ügyfelünk lezárja a szerződést, erről kap tájékoztató levelet és megkapja a törzskönyvet, valamint elkészítjük a tulajdonjog átszállásáról szóló okiratot. Ezekkel tudja igazolni a biztosító felé, hogy részére teljesíthetik a kifizetést.

 

Mit jelent a „kártalanítás” az egyenlegközlőn? Ez a kártérítés összege?

Nem, ez nem kártérítést jelent! Az egyenlegközlő elkészítésekor még nem beszélhetünk kártérítésről, annak összegét társaságunk kéri be a biztosítótól, amennyiben ügyfelünk erről így rendelkezik felénk. A totálkár következtében társaságunk úgy tekinti, hogy a lízingtárgy megsemmisült, így a továbbiakban nem tudunk rá finanszírozást nyújtani, a lízingszerződés lezárása válik szükségessé. A futamidő végéig hátralévő és esedékessé váló tartozásból a tőketartozás jogcímén fennálló követelés nettósított összege a kártalanítás címszó alatt szereplő összeg.

Mennyi időt vesz igénybe a kárrendezés, a szerződés lezárása?

Amennyiben társaságunk kéri be a kártérítés összegét a biztosítótól, tapasztalataink szerint – hiánytalan káranyag esetén – 10-15 napon belül megtörténik a kifizetés a biztosító részéről. A beérkező összeg az átutalás napját követő munkanapon kerül könyvelésre a szerződésen. A szerződéslezárási folyamat során vannak olyan dokumentumok, melyekre eredeti példányban van szükségünk, ha ezeket ügyfelünk postai úton juttatja vissza hozzánk, az ügyintézési idő a kézbesítés időtartamával meghosszabbodhat.

Börzére került a roncs, van valami teendőm ezzel?

A biztosítók a roncs gépkocsikat liciten hirdetik meg és az azon kialakult legmagasabb árat veszik figyelembe a kárszámításkor. Amennyiben ügyfelünk elfogadja ezt az ajánlatot, a lízingszerződés lezárását követően tud szerződni az ajánlattevővel, vagy rendelkezni arról, hogy a roncsot társaságunk értékesítse. Az adásvételi szerződés megkötéséhez a következő adatokra van szükségünk: a vásárló cég (esetleg magánszemély) neve, székhelye, adószáma és az elérhetőségei. A biztosítók közreműködőinek (pl. Atotal Insurtech Kft., DAT Austria, AUTOonline Magyarország Kft.) ennél több adatra van szükségük, ezért célszerű, hogyha az ajánlattevő adatait ügyfelünk kéri be. Az adatok rögzítésekor a biztosító közreműködője általában tisztázni szeretné, hogy van-e szervízkönyv és/vagy vezetve van-e, hol található a gépkocsi, hány kulcs van hozzá stb. Ezek az információk nem állnak rendelkezésünkre, ezért célszerű ha ezen a „kérdőíven” ügyfelünk megy végig.

Mi történik a roncs értékével hogyha Önök értékesítik azt?

A roncsbörzén kialakuló ajánlati árat a biztosítók bruttó eladási árnak tekintik. Ha az Euroleasing értékesíti a roncsot, ugyanolyan számlát köteles kiállítani róla (ÁFA-sat, vagy ÁFA menteset), amilyen az autó megvásárlásakor, a finanszírozás kezdetén is kiállításra került. Hogyha az eladáskor társaságunk ÁFA-s számlát állít ki, ÁFA-fizetési kötelezettsége keletkezik, így a szerződésen csak a nettó vételár kerülhet jóváírásra.

Ha lezárom a szerződést saját befizetéssel, vagy a kártérítésből, át kell íratnom a roncsot mielőtt értékesíteném?

Nem szükséges átíratni, de célszerű erre kiemelt figyelmet fordítani, valamint tisztázni a vevővel, hogy ő elvégzi-e az okmányirodai ügyintézést és ha igen akkor mikor. A tulajdonjogváltozás bejelentésére az erről szóló okirat (adásvételi szerződés vagy tulajdonjog átszállását rögzítő okirat) kiállításától 15 nap áll rendelkezésre. Ha a roncs értékesítése elhúzódik, célszerű – egy későbbi pénzbüntetés elkerülése érdekében – a tulajdonjogváltozást a közlekedési igazgatási hatóságnál (Kormányablak) bejelenteni. Határidőn belüli szerződéskötés bejelentése esetén a roncs vevője új tulajdonosként bejegyzésre kerülhet a lízingbevevő köztes tulajdonosként történő feltüntetésével.

A gépkocsit 15 napon belül akkor is szükséges és célszerű „átíratni”, hogyha ügyfelünk még nem döntött a roncs értékesítéséről, vagy azt a lejelentési határidőn túl intézi, esetleg megtartja és helyreállítja a járművet.

Nyíltvégű lízingszerződésem volt, ki szerzi meg a roncs tulajdonjogát?

A totálkár bekövetkezése miatt a nyíltvégű lízingszerződés ugyanúgy zárul, mintha zártvégű lett volna. A roncs tulajdonjogát ügyfelünk szerezheti meg, vagy kérésére azt értékesítjük a roncsbörze nyertesének, vagy annak, akit ügyfelünk megjelöl. A „klasszikus” vevőkijelölésre ebben a helyzetben nincs lehetőség. Ügyfelünknek vagyonszerzési illeték-fizetési kötelezettsége keletkezik, hogyha nyíltvégű szerződéssel finanszírozott roncs tulajdonjogát szerzi meg. Ha a tulajdonjogváltozás lejelentését esetleg nem teszi meg, mivel társaságunk erről gondoskodik, az illeték kiszabásra kerül (akár bírsággal együtt).

Mikor kapom meg a nekem visszajáró összeget?

A kártérítés beérkezését és/vagy a roncs értékesítését követően társaságunk elszámolást készít, melyet ügyfelünknek is el kell fogadnia ahhoz, hogy a visszajáró összeget átutalhassuk. A kifizetés teljesítéséhez a „Szerződés lezárás” megnevezésű dokumentum postai úton visszaküldött, vagy ügyfélszolgálatunkon átadott, (cégszerűen)aláírt eredeti példányára van szükségünk. Ennek kézhezvételét követően tudunk intézkedni a lízingszerződés lezárásáról és a megadott bankszámlaszámra történő átutalásról. Amennyiben ügyfelünknek már a kártérítés elszámolását követően is visszajáró összeg mutatkozik a szerződésen, de még a roncs értékesítéséből is megtérülése keletkezik, a két összeget egyben utaljuk át részére, ezek megbontására, kedvezményezett részére történő teljesítésére nincs lehetőség.

Kellenek tanúk a dokumentumokra?

Magánszemély ügyfelek esetén a tulajdonjog átszállását rögzítő okiratot (csakúgy mint az adásvételi szerződést) tanúkkal kell ellátni.  Ügyfelünknek kell gondoskodnia arról, hogy az okiratot tanúkkal ellátva küldje vissza, az Euroleasing cégszerű aláírását nem tanúk előtt kell megtenni, a hiányzó tanúkat nem pótoljuk. Az okmányirodai ügyintézésnél gond lehet a tanúk hiányából.

Késedelmi kamatot számítottak fel nekem…!?

A szerződés felfüggesztésekor készítendő egyenlegközlő 5./ pontjában felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a tartozásra a pénzügyi rendezésig késedelmi kamatot számítunk fel. A totálkár egy olyan „esemény”, mely a szerződés megszűntetését vonja maga után, mivel a kárt szenvedett lízingtárgyat a továbbiakban nem tudjuk finanszírozni. A totálkár tehát ebben a vonatkozásban „felmondási esemény”, így a szerződésből eredő teljes tartozás lejárttá válását követően a keletkező kamatokat – a Ptk. és a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény értelmében – ügyleti kamat helyett (mértékétől függetlenül) késedelmi kamatnak kell hívnunk.

 

Ügyintézéshez javasoljuk használja gyors,  biztonságos és kényelmes automata ügyfélszolgálati felületünket: az E-ügyfelet.