×
 

Hitelfedezeti Biztosítás

Biztonságban tudni autófinanszírozását? Hitelfedezeti biztosítással lehetséges!

Hitelfedezeti biztosítás autófinanszírozáshoz

Munkanélküliség? Tartós betegállomány? A figyelmébe ajánljuk a Hitelfedezeti Biztosítást, mellyel autófinanszírozását is biztonságban tudhatja. A választható Hitelfedezeti Biztosítás váratlan élethelyzetekben nyújt segítséget Önnek, Ön egy bizonyos időre vagy akár teljesen mentesülhet a fizetési kötelezettség alól.

 

Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a Hitelfedezeti Biztosítás?

 • Munkanélküliség A Biztosító átvállalja Öntől a havi törlesztőrészletek megfizetését az Euroleasing felé (max. 350.000 Ft / hónap, legfeljebb 6 hónapon keresztül)
 • Keresőképtelenség (tartós betegállomány) A Biztosító átvállalja Öntől a havi törlesztőrészletek megfizetését az Euroleasing felé (max. 350.000 Ft / hónap, legfeljebb 6 hónapon keresztül)
 • Kórházi kezelés A Biztosító napi díjat térít Önnek a kórházi tartózkodás időtartamára (max. 30 napon keresztül, a kezelés 4. napjától), ha az Ügyfél nem rendelkezik munkaviszonnyal (pl. egyéni vállalkozó)
 • Rokkantság (egészségkárosodás) A Biztosító a teljes tőketartozást megfizeti az Euroleasing felé, legalább 70%-os mértékű egészségkárosodás esetén
 • Haláleset A Biztosító a teljes tőketartozást megfizeti az Euroleasing felé

 

Biztosítási csomagjaink szolgáltatása és kedvező díjai

Alkalmazotti munkaviszonnyal1 rendelkezem

Csomag Fedezett kockázatok Szolgáltatás Díj a havi törlesztőrészlet %-ában
Alap · Haláleset
· Rokkantság 2
· Fennálló tőketartozás kiegyenlítése 2,9%
Teljes · Haláleset
· Rokkantság 2
· Fennálló tőketartozás kiegyenlítése 5,7%
· Keresőképtelenség
· Munkanélküliség
· Havi törlesztőrészlet átvállalása, akár 6 hónapig
Extra · Haláleset
· Rokkantság 2
· Fennálló tőketartozás kiegyenlítése 8,5%
· Keresőképtelenség
· Munkanélküliség
· Havi törlesztőrészlet átvállalása, akár 6 hónapig
· Extra térítés az Ügyfélnek: a törlesztőrészlettel megegyező összegű szabadon felhasználható készpénz, akár 6 hónapig
1 Az alkalmazotti munkaviszony meghatározását az Általános Biztosítási Feltételek 6.2 pontja tartalmazza.
2 Rokkantság: legalább 70%-os mértékű egészségkárosodás.

Alkalmazotti munkaviszonnyal1 nem rendelkezem

Csomag Fedezett kockázatok Szolgáltatás Díj a havi törlesztőrészlet %-ában
Alap · Haláleset
· Rokkantság2
· Fennálló tőketartozás kiegyenlítése 2,9%
Teljes · Haláleset
· Rokkantság2
· Fennálló tőketartozás kiegyenlítése 5,7%
· Keresőképtelenség · Havi törlesztőrészlet átvállalása, akár 6 hónapig
· Kórházi kezelés · 10 000 Ft / nap térítés a kórházi kezelés 4. napjától
Extra · Haláleset
· Rokkantság2
· Fennálló tőketartozás kiegyenlítése 8,5%
· Keresőképtelenség · Havi törlesztőrészlet átvállalása, akár 6 hónapig
· Extra térítés az Ügyfélnek: a törlesztőrészlettel megegyező összegű szabadon felhasználható készpénz, akár 6 hónapig
· Kórházi kezelés · 20 000 Ft / nap térítés a kórházi kezelés 4. napjától
1 Az alkalmazotti munkaviszony meghatározását az Általános Biztosítási Feltételek 6.2 pontja tartalmazza.
2 Rokkantság: legalább 70%-os mértékű egészségkárosodás.

Miért érdemes Hitelfedezeti Biztosítást választani?

 • Kedvező díjak, rugalmas konstrukció: Ön többféle biztosítási csomag közül választhat
 • Védelem váratlan élethelyzetekben: fedezetet nyújt a keresőképtelenség, rokkantság, haláleset és munkanélküliség kockázataira
 • Átlátható, gyors kalkuláció:
  a díjszámítás alapja az Ügyfél havi lízingdíja
 • Egyszerű megkötni: a folyósítást követően telefonos munkatársainkkal extra adminisztráció nélkül megköthető a Hitelfedezeti Biztosítás, nincsenek plusz kitöltendő nyomtatványok, se utánajárás
 • Kényelmes és egyszerű díjfizetés: havi fizetési értesítőnk tartalmazza a Hitelfedezeti Biztosítás díját is, így Ön az autó törlesztésével együtt fizetheti a biztosítást

 

Ki igényelheti a biztosítást?

18-65 év közötti életkorú magánszemély/egyéni vállalkozó/egyéni cég/őstermelő Ügyfelünk, aki zárt végű pénzügyi lízinget igényelt és rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban nem részesül.
Öregségi nyugdíjban részesülő Ügyfél csak Alap csomagot igényelhet.

 

Van önrész?

Keresőképtelenség, munkanélküliség esetén az önrész: az első 30 nap
Kórházi kezelés esetén az önrész: a kórházi kezelés első 3 napja

 

Kockázatviselés kezdete

 • A finanszírozási szerződéssel együtt történő kötés esetén a folyósítást követő nap 0. órától.
 • A finanszírozási szerződés aláírása után telefonon történő kötés esetén a nyilatkozat megtételét követő nap 0 órától.

Várakozási idő, munkanélküliség esetére: a kockázatviselés első 90 napján belül bekövetkező munkanélküliségre nem terjed ki a fedezet.

 

Kockázatviselés megszűnése

 • Az autófinanszírozási szerződés megszűnésekor vagy lejáratakor
 • Az Ügyfél halálának napján
 • Az Ügyfél (előrehozott) öregségi nyugállományba vonulásának napján, Teljes és Extra csomagok esetén
 • Az Ügyfél – a csatlakozást követő első 30 naptári napon belül történő – elállása esetén az elállási nyilatkozat Euroleasinghez történő beérkezésének napjával
 • Az Ügyfél általi rendes felmondás esetén a folyó biztosítási időszak végével

 

További részletek

 • A Biztosító nem nyújt szolgáltatást – többek között – az alábbi esetekben:
  • meglévő betegségek (a biztosítás megkötése előtt is fennálló betegségek), és azok következményei az első 6 hónapban
  • heti 20 órát el nem érő (rész)munkaidős munkaviszony megszűnése
  • ha a munkaviszony közös megegyezéssel, próbaidő alatt vagy az Ügyfél általi kezdeményezésre szűnik meg
  • terhességgel, anyasággal összefüggő keresőképtelenség
  • mentális rendellenességgel, gerontológiával, utógondozással, rehabilitációval összefüggő keresőképtelenség
 • Az egy Ügyfélre vonatkozó kockázatvállalás felső határa 25 millió Ft több finanszírozási szerződés mellé kötött hitelfedezeti biztosítás esetén is
 • A keresőképtelenséget magyar egészségügyi intézménynek kell megállapítania (magyarországi táppénzes igazolás fogadható el)
 • A magyar egészségügyi hatóságok által elismert kórházi intézményben történő kezelésre térít a biztosító
 • Munkanélküliségi kockázat érvényes: Európa országaiban, kivéve Törökországot és a volt Szovjetunió azon utódállamait, amelyek nem EU-tagok, de a munkanélküliséget magyar állami foglalkoztatási szervnek kell igazolnia
 • A keresőképtelenség és munkanélküliség fennállását havonta igazolni szükséges a biztosító felé
 • Kórházi kezelésre a teljes futamidő alatt összesen legfeljebb 120 nap térítést teljesít a biztosító
 • Keresőképtelenségre és munkanélküliségre a teljes futamidő alatt összesen legfeljebb 12 havi szolgáltatást teljesít a biztosító

 

Kár esetén teendő

A kárt haladéktalanul, de legkésőbb az 5 éves elévülési időn belül be kell jelenteni a Biztosító felé az alábbi elérhetőségeken:

 • E-mail: csoportoskar@cig.eu
 • Levelezési cím: 1300 Budapest, pf. 124.
 • Telefon: +36 1 501 2384

A Biztosító az elbíráláshoz szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 15 munkanapon belül bírálja el az Ön igényét és teljesíti a szolgáltatását.

 

Hogyan igényelhető a Hitelfedezeti Biztosítás?

A finanszírozási szerződés megkötését követően az Euroleasing megkeresésére tett nyilatkozattal.

 

Díjfizetés

A Hitelfedezeti Biztosítási díj fizetése a havi törlesztőrészlettel együtt történik, bizonylata a havi fizetési értesítő.

 

Hitelfedezeti biztosítást szolgáltató partnereink

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (haláleseti szolgáltatás kivételével minden szolgáltatás)
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (haláleseti szolgáltatás)

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

 

Dokumentumok, linkek

 

Kérdése van a Hitelfedezeti Biztosítással kapcsolatban?