x Nyilatkozattétel - Moratórium - MKB-Euroleasing
MKB-Euroleasing

Üdvözöljük!

Célunk, hogy tájékoztassuk a fizetési moratóriumról és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozattételi folyamatról.

A 2020. évi LVIII. törvény 9. §-a értelmében az Önnel 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződések esetében Ön automatikusan, a jogszabály erejénél fogva fizetési haladékot kap, amellyel, ha élni kíván, nincs további teendője.

Az Ön által a fizetési moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a fizetési moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő fizetési moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra.

Tájékoztatjuk, hogy az átutalások, befizetések teljesítésének beszüntetése esetén, valamint csoportos beszedési megbízások esetében, amennyiben nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba az ügylet tekintetében.

Tájékoztatjuk, hogy a fizetési moratórium ellenére Önnek joga van valamennyi, vagy csak az egyes, Ön által megjelölt szerződése tekintetében az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni. Ennek keretében tájékoztatjuk, hogy:

  • a szerződéses feltételek szerinti átutalás és befizetés Önre nézve – bármiféle egyéb, aktív közreműködés nélkül – azt jelenti, hogy Ön az adott törlesztőrészlet esetében a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánta igénybe venni az átutalt vagy befizetett törlesztőrészlet tekintetében.
  • mivel társaságunk a szerződés szerinti törlesztőrészletek megfizetésének csoportos beszedési megbízás útján való teljesítését leállította a fizetési moratóriumra tekintettel, ezért a beszedés újraindításához Önnek tájékoztatnia kell társaságunkat fizetési szándékáról.

A fizetési moratórium által nyújtott előnyök és hátrányok számbavétele után, kérjük, amennyiben csoportos beszedési megbízás útján teljesíti a befizetéseket, akkor szíveskedjen nyilatkozni, arról, ha nem kíván élni a fizetési moratórium lehetőségével. Több szerződés esetén itt megteheti nyilatkozatát szerződésenként külön-külön, vagy akár egyben is. Nyilatkozatát a jövőben bármikor módosíthatja.

Kérjük, az alábbi felületen lépjen be.

Ezen a felületen nem érhető el a nyilatkozattétel.