×
 

Tájékoztatás a moratóriumhoz kapcsolódó ügymenetről

Tájékoztatjuk, hogy a 47/2020. (III. 18.) kormányrendeletben meghatározott fizetési moratórium hatálya valamennyi, a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő lízing- és kölcsönszerződésre kiterjed, ugyanakkor ügyfeleinknek a fizetési moratórium hatálya alatt is joga van a szerződésükben foglaltak szerint fizetni törlesztőrészletüket, amennyiben úgy kívánják.

Mivel jelenleg nem rendelkezhetünk teljeskörű információval a tekintetben, hogy mely ügyfeleink kívánják a törlesztőrészleteiket szerződés szerint tovább fizetni, ügyfeleink részére a közöttünk létrejött szerződésnek megfelelően a soron következő fizetési értesítőt, illetve nyíltvégű lízingszerződés esetén számlát továbbra is megküldjük.

Javasoljuk, hogy amennyiben – a körülmények megfontolt számbavétele alapján – módja van rá, úgy szerződését az eredeti szerződésben rögzített ütemezés szerint törlessze, elkerülve ezzel a szerződéses futamidő jelentős kitolódását, és az abból fakadó esetleges többlet kamatterheket.

Amennyiben Ön él a moratórium lehetőségével, a moratórium időszaka alatt a fennálló teljes tőketartozásra ügyleti kamat kerül felszámolásra, melynek összegét a moratórium lejárta után a törlesztőrészletekben kell megfizetni. Mivel a jogszabály értelmében a törlesztőrészletek nem emelkedhetnek a szerződésben foglaltakhoz képest, ezért a szerződés lejárata nem pusztán a moratórium időszakával tolódik ki, hanem a moratórium alatt felhalmozódott ügyleti kamat és esetleges díjak kifizetésére fordított hónapokkal is.

Amennyiben Ön élni kíván a hivatkozott jogszabály alapján a fizetési moratórium lehetőségével, nincs további teendője, kérjük, hogy a megküldött fizetési értesítőt/számlát szíveskedjen figyelmen kívül hagyni. A moratórium hatálya alatt a fizetési értesítő/számla meg nem fizetése nem jelent késedelmet, azaz nem jár késedelmi kamattal, illetve hátrányos jogkövetkezménnyel (pl. a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nem kerül feltüntetésre késedelemként).

Fontos információk CSOPORTOS BESZEDÉS igénybevételével teljesítő ügyfeleink részére:

Tekintettel arra, hogy jelenleg nem áll rendelkezésünkre teljeskörű információ arról, hogy mely ügyfeleink kívánnak élni a 47/2020. (III. 18.) kormányrendeletben meghatározott fizetési moratóriummal, és melyek nem, a csoportos beszedés teljesítési módot szüneteltetjük, elkerülendő, hogy azon ügyfelek számláját is beterheljük, akik a moratórium alapján nem kívánnak teljesíteni, és a csoportos beszedési megbízás visszavonását nem tették meg, vagy az a körülmények miatt nem állt módjukban. Ennek megfelelően kérjük, hogy amennyiben a szerződésével kapcsolatos fizetési kötelezettségének korábban csoportos beszedés útján tett eleget, és nem kíván élni a moratórium lehetőségével, úgy a további befizetéseit banki átutalással, vagy a mellékelt postai csekken szíveskedjen teljesíteni! A fizetési mód váltás nem jár ügyviteli díj felszámításával! A csoportos beszedés fizetési móddal kapcsolatos későbbi lehetőségeinkről és döntéseinkről a továbbiakban is tájékoztatjuk ügyfeleinket, a jelenlegivel azonos módon, illetve az elektronikus csatornáink igénybevételével!

Tájékoztatás Integrált Biztosítással rendelkező ügyfeleink számára

A 47/2020. (III. 18.) kormányrendeletben meghatározott fizetési moratórium a biztosítási díjakra nem vonatkozik. Amennyiben Ön él a lízing- és kölcsönszerződésre vonatkozó fizetési moratóriummal, abban az esetben a biztosítási díjat Önnek a törlesztőrészlettől függetlenül szükséges Társaságunk felé megfizetni, melynek módjáról rövidesen tájékoztatni fogjuk.

 

Üdvözlettel:

MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.

Retail Prod Zrt.

2020. március 26.