×
 

Rendkívüli tájékoztatás

MKB Bank

Az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; Cg.01-10-040952) – továbbiakban: Társaság – ezúton nyújt tájékoztatást az alábbiakról:

 

A Társaság 2020. október 30. napján értékesítette a Magyar Bankholding Zrt-ben (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg.: 01-10-140856) meglévő 33,33%-os tulajdonosi részesedését megtestesítő valamennyi részvényét a Társaság 97,2%-os részvénycsomagjával rendelkező tulajdonosai részére az alábbiak szerint, ezáltal a Magyar Bankholding Zrt-ben tulajdoni részesedéssel a továbbiakban nem rendelkezik:

 

A Társaság által értékesített Magyar Bankholding Zrt. részvények vevője A vevő által a Társaságtól megvásárolt Magyar Bankholding Zrt. részesedés aránya
METIS Magántőkealap 12,01%
Blue Robin Investments S.C.A. 11,28%
RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Kft. 4,67%
EIRENE Magántőkealap 3,43%
Pantherinae Pénzügyi Zrt. 1,06%
PROMID FINANCE Zrt. 0,88%
Összesen 33,33%

2020. október 30. napján továbbá a Budapest Bank Zrt., az MTB Zrt., az MKB Bank Nyrt. (együttesen: Bankok) meghatározó tulajdonosainak (Tulajdonosok) részvételével a Magyar Bankholding Zrt. alá felépülő, a Bankokat magába foglaló bankcsoport létrehozására irányuló törekvések megvalósítása érdekében a Tulajdonosok és a Magyar Bankholding Zrt. Befektetési és Szindikátusi Szerződést (BSzSz) írtak alá, melynek értelmében a Tulajdonosok vállalták, hogy apportálják a Bankokban fennálló részesedéseiket megtestesítő részvényeiket a Magyar Bankholding Zrt-be tőkeemelés útján.

 

A BSzSz-ben tett vállalással összhangban a mai napon a Magyar Bankholding Zrt. közgyűlése keretében a részvényesek elhatározták a Magyar Bankholding Zrt-ben megvalósuló, apportszolgáltatás útján végrehajtandó tőkeemelést új részvények kibocsátásával – a vonatkozó hatósági engedélyek kézhezvételének feltételével.

 

A vonatkozó hatósági engedélyek kézhezvételét követően a Magyar Bankholding Zrt. tulajdonosi szerkezete az alábbiak szerint alakul:

Tulajdonos Tulajdoni hányad
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 30,35%
METIS Magántőkealap 11,51%
Blue Robin Investments S.C.A. 10,82%
RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Kft. 4,48%
EIRENE Magántőkealap 3,29%
Pantherinae Pénzügyi Zrt. 1,02%
PROMID FINANCE Zrt. 0,84%
Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. 37,69%
Összesen 100%

A fentiekre vonatkozó részletes sajtóközlemény itt található:
https://www.mkb.hu/az-mkb-bankrol/kozlemenyek/sajtokozlemenyek/HU/2020-10-30


A sajtóközlemény letölthető:
magyar és angol nyelven

 

2020. október 30.