×
 

Online nyilatkozattétel az eredeti szerződési feltételek szerinti teljesítésről

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a www.euroleasing.hu/moratorium weboldalon létrehoztunk egy online felületet, ahol szerződésével vagy szerződéseivel kapcsolatban egyenként illettve együttesen is nyilatkozhat arról, ha nem kíván élni a fizetési moratórium lehetőségével.

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az Önnel 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződések esetében Ön automatikusan, a jogszabály erejénél fogva fizetési haladékot kap, amellyel, ha élni kíván, nincs további teendője.

A fizetési moratórium ellenére Önnek joga van valamennyi, vagy csak az egyes, Ön által megjelölt szerződése tekintetében az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy a törlesztőrészletek meg nem fizetése esetén, valamint csoportos beszedési megbízás esetében, ha nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete az Ön számláján, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba az adott szerződés tekintetében.

A törlesztőrészlet pontos összegéről megfelelő információt az Önnek megküldött fizetési értesítőből kaphat.

Amennyiben Ön a fizetési moratórium időszaka alatt egy adott hónapban a szerződés szerinti törlesztőrészletet átutalja vagy befizeti társaságunk részére, az Ön arra vonatkozó – ráutaló –magatartásának minősül, hogy az adott havi törlesztőrészlet tekintetében nem élt a fizetési moratórium lehetőségével.

Amennyiben Ön az eredeti szerződési feltételek szerint csoportos beszedési megbízás útján kívánja fizetni törlesztőrészletét, akkor Önnek erről nyilatkoznia szükséges, amely gyors és kényelmes megtételéhez társaságunk a honlapján egy erre a célra szolgáló felületet hozott létre, amelyet megtalál a www.euroleasing.hu/moratorium webcímen. Az Ön nyilatkozatának feldolgozását követően társaságunk visszajelzést küld Önnek az Ön által megadott email címre.

Tisztelettel:

MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.

 

2020. április 15.