×
 

Fizetési moratórium – 2021. július 12.

A Moratórium1 és a Moratórium2 (továbbiakban együtt: Fizetési moratórium) lejártát követően az érintett kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződések a Fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően módosult feltételekkel kötik a feleket (a továbbiakban: Szerződésmódosulás), mely a törlesztőrészletek változatlanságára vonatkozó szabály alapján azt eredményezi, hogy a kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződések futamideje – akár jelentősen – meghosszabbodik.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a Szerződésmódosulással érintett adós/lízingbevevő és a Fizetési moratóriumra tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, Társaságunk ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben Ön a Szerződésmódosulással érintett adós/lízingbevevő és a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a Szerződésmódosulásban meghatározott törlesztőrészlet összegénél – fogyasztónak minősülő adósok/lízingbevevők esetében a jövedelemarányos törlesztési mutatóra (JTM) vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított – magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, Társaságunk az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel.

2021. július 12.