×
 

Általános tájékoztató a fizetési moratóriumról

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az Önnel 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződések esetében Ön automatikusan, a jogszabály erejénél fogva fizetési haladékot kap, amellyel, ha élni kíván, nincs további teendője.

Az Ön által a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra.

A fizetési moratórium ellenére Önnek joga van valamennyi, vagy csak az egyes, Ön által választott szerződése tekintetében az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni. Ennek keretében tájékoztatjuk, hogy:

  • a szerződéses feltételek szerinti átutalás és befizetés Önre nézve – bármiféle egyéb, aktív közreműködés nélkül – azt jelenti, hogy Ön az adott törlesztőrészlet esetében a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánta igénybe venni az átutalt vagy befizetett törlesztőrészlet tekintetében.
  • mivel társaságunk a szerződés szerinti törlesztőrészletek megfizetésének csoportos beszedési megbízás útján való teljesítését leállította a fizetési moratóriumra tekintettel, ezért ha Ön a korábbi fizetéseit csoportos beszedési megbízás útján teljesítette, a beszedés újraindításához Önnek tájékoztatnia kell társaságunkat fizetési szándékáról (a továbbiakban: Tájékoztatás).

Amennyiben Ön az eredeti szerződéses feltételek szerint kíván teljesíteni, viszont a moratórium időtartama alatt mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga van, e joga pedig nem kötött semmilyen további cselekményhez (pl. nyilatkozat megtételéhez), illetve e jogának gyakorlásával a fizetési késedelem következményei sem kerülhetnek alkalmazásra.

Tájékoztatjuk, hogy az átutalások, befizetések teljesítésének beszüntetése esetén, valamint csoportos beszedési megbízások esetében, amennyiben nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete, vagy a csoportos beszedési megbízás limitje nem teszi lehetővé a megbízás teljesítését, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba az ügylet tekintetében.

A törlesztőrészlet pontos összegéről az Önnek megküldött fizetési értesítőből kap megfelelő információt.

Amennyiben Ön a fizetési moratórium időszaka alatt egy adott hónapban a szerződés szerinti törlesztőrészletet átutalja vagy befizeti társaságunk részére, az – ráutaló magatartással – az Ön arra vonatkozó magatartásának minősül, hogy adott havi törlesztőrészlet tekintetében a fizetési moratóriumot mellőzi.

Csoportos beszedés útján történő fizetésről szóló tájékoztatás

Amennyiben Ön a törlesztőrészletét csoportos beszedési megbízás útján kívánja fizetni, abban az esetben Önnek tájékoztatnia kell társaságunkat, mely Tájékoztatás gyors és kényelmes megtételéhez hamarosan email útján megkeressük ügyfeleinket a személyre szabott lehetőségekkel, továbbá közzéteszünk honlapunkon egy erre a célra szolgáló felületet.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön – a törlesztőrészletekkel együtt fizetendő – integrált biztosítással is rendelkezik, akkor annak havi díja a törlesztési moratóriumtól függetlenül, a moratórium időszaka alatt is az eredeti ütemezés szerint válik esedékessé.

2020. április 6.