×
 

Panaszkezelés

Panaszkezelési szabályzat, nyomtatványok

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Euroleasing Zrt. és a Retail Prod Zrt. (a továbbiakban együtt: Társaság) számára kiemelkedően fontos ügyfeleink magas színvonalú kiszolgálása és elégedettsége. Ügyfeleinknek lehetősége van arra, hogy Társaságunk tevékenységére, magatartására vonatkozó észrevételével, panaszával megkeressen bennünket.

A Társaságunk a panaszkezelés teljes folyamata során, így a panasztételkor, a panasz kivizsgálása során, valamint a válaszadást követően is törekszik az ügyféleinkkel való együttműködésre, továbbá a rugalmas és segítőkész bánásmódra.

Panaszkezelés az Euroleasing Ingatlan Zrt. (korábbi nevén: Takarék Lízing Zrt.) ügyfelek számára »

 

Hogyan tehet panaszt?

A Társaságunk az alábbiak szerint fogadja ügyfelei bejelentéseit, panaszait:

Szóbeli panasz:

Személyesen:
Panaszügyintézés helye: 1134 Budapest Lőportár utca 24., Társaságunk székhelyén lévő ügyfélszolgálaton
Nyitva tartási idő: Hétfő-Csütörtök 8.00 – 16.30 óráig
Péntek 8.00 – 14.00 óráig

Telefonon:
Telefonszám: Euroleasing Zrt. call center: 06-1-345-2424
Retail Prod Zrt. call center: 06-1-438-87-99
Telefonos hívásfogadási idő: Hétfő – szerda 8.00 – 16.30 óráig
Csütörtök 8.00 – 20.00 óráig
Péntek 8.00 – 14.00 óráig

A Társaság panaszkezelését ellátó ügyfélszolgálat nyitvatartási idejének esetleges megváltozását a Társaság a www.euroleasing.hu weblapon közzéteszi.

Írásbeli panasz:

a) személyesen vagy más által átadott irat útján a panaszügyintézés helyén;
b) postai úton, levelezési cím: 1134 Budapest Lőportár utca 24.
c) telefaxon: 06-1-345-2446
d) elektronikus levélben: info@euroleasing.hu

 

Képviselheti-e az ügyfelet meghatalmazott a panaszkezelés során?

Igen, ügyfelünk eljárhat meghatalmazott útján. A meghatalmazott eljárása esetén köteles az ügyfél által adott meghatalmazást is csatolni.

Panaszkezelésre vonatkozó meghatalmazás minta

Természetes személy és őstermelő részére:

Euroleasing Zrt._Meghatalmazás panasz_természetes személy_őstermelő
Retail Prod Zrt._Meghatalmazás panasz_természetes személy_őstermelő

Gazdálkodó szervezet részére:

Euroleasing Zrt._Meghatalmazás panasz_gazdálkodó szervezet
Retail Prod Zrt._Meghatalmazás panasz_gazdálkodó szervezet

Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, és nem a Társaságunk által rendelkezésre bocsátott meghatalmazás mintát használja, úgy a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni oly módon, hogy a meghatalmazás eleget tegyen a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglalt követelményeknek és tartalmaznia kell a banktitok kiadására vonatkozó felhatalmazást a kiszolgáltatható banktitokkör pontos megjelölésével. A meghatalmazásnak pontosan tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét, így különösen a tartalmát és esetleges időbeli korlátait.

Kérjük, hogy a panaszkezeléssel kapcsolatban olvassa el Panaszkezelési Tájékoztatónkat, a részletes tudnivalókat pedig a Panaszkezelési Szabályzatunkban találja meg.

 

Letölthető panaszkezelési dokumentumok

Panaszkezelési Tájékoztató

Panaszkezelési Tájékoztató_Euroleasing Zrt.
Panaszkezelési Tájékoztató_Retail Prod Zrt.

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Euroleasing Zrt.
Panaszkezelési szabályzat Retail Prod Zrt.

Panaszbejelentő nyomtatvány

Pénzügyi szervezet felé
MNB felé

Amennyiben ügyfelünk a panaszát azonnal el kívánja juttatni Társaságunk részére, ez esetben az alábbi adatok megadásával megteheti:

KITÖLTÖM

 

Fel szeretnénk hívni ügyfeleink figyelmét a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi oldalára: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem, ahol a panasztétellel, panaszkezeléssel, vitarendezési fórumokkal kapcsolatban részletes tájékoztató anyagok, panaszkezelési formanyomtatványok találhatók.


Pénzügyi Navigátor

Tisztelettel,

Euroleasing Zrt.
Retail Prod Zrt.