×
 

EXIM Exportélénkítő

Exportőröknek, exportőr beszállítóinak

Célja a belföldön megvalósuló eszköz beruházás támogatása, amely eredményeképpen az áru, vagy szolgáltatás exportot megvalósító, vagy exportőr részére beszállító gazdálkodó szervezeteknél kimutatható az exportárbevétel vagy az exporthoz kapcsolódó beszállítói árbevétel növekedése.

Miért ideális választás?

 • Közvetlenül exportra termelő vállalkozások és beszállítóik számára is nyújtható
 • Kiszámítható, fix kamatok a teljes futamidő alatt
 • Egyszerű dokumentációs feltételek, gyors ügyintézés
 • HUF vagy EUR devizanemben folyósítható
 • Rugalmas igénybevételi és törlesztési feltételek
 • Számlavezető bankjánál is igényelhető
 • Nem terheli a vállalkozás állami támogatási keretét

 

 

Tájékoztató EXIM Exportélénkítő lízing igénybevételéhez

Kik vehetnek részt az Exportélénkítő Hitelprogramban?

 

Minden olyan belföldi vállalkozás igényelheti a finanszírozást, amely (a cégcsoport tagokat együttesen figyelembe véve):

 • KKV-k és nagyvállalatok számára is elérhető;
 • bármely ágazatban működhet, de nem merülhet fel vele szemben az EXIM Üzletszabályzatában[1] előírt kizáró ok;
 • exporttevékenységgel foglalkozik, vagy exportőr közvetlen beszállítója.

 

Mik a termék legfontosabb jellemzői?

Konstrukció: Nyílt- és zártvégű pénzügyi lízing

Devizanem: HUF és EUR

Futamidő: 24-60 hónap

Maradványérték, kiemelt lízingdíj: az Euroleasing Zrt. jelenleg érvényben lévő maradványérték szabályzata alapján

Vagyon-, cascobiztosítás megkötése kötelező

 

Milyen típusú eszközökre vonatkozik?

 • új és használt* gép, berendezés, valamint felszerelés;
 • új szállítóeszközök;
 • új, vagy használt* mezőgazdasági gép, berendezés, valamint felszerelés.

* használt eszköz finanszírozása kizárólag az Euroleasing Zrt. vonatkozó szabályzatának feltételei alapján lehetséges

 

Mekkora összeg igényelhető?

 • Maximális összeg: maximum évente 1 milliárd HUF (fennálló EXIM Exportélénkítő állomány, EUR finanszírozás esetén forintra átszámolva).

 

Milyen futamidőre kérhető a lízing és milyen törlesztéssel?

 • Minimális futamidő 2 év (24 hónap), maximális 5 év (60 hónap);
 • Törlesztési ütemezés kérhető: egyenletes (1,3, vagy 6 havi), annuitásos, vagy  cég működési sajátosságaihoz igazodó visszafizetési ütemezéssel

 

Melyek a lízing költségei?

 • A lízing kamata a teljes futamidő alatt fix.
 • Nincs szerződéskötési díj, kezelési költség, de az  elő- és végtörlesztéshez kapcsolódó esetleges megtörési díj (amennyiben nem a kamatperiódus utolsó napjára esik a törlesztés dátuma) a végső ügyfelet terhelik.

 

Milyen dokumentumok történik a kérelem elbírálása?

Az EXIM konstrukciók esetében jellemzően ugyanazokat a dokumentumokat kérjük, mint a saját forrású lízing nyújtásánál.

Ezen felül az ügyfélnek nyilatkoznia kell:

 • a korábban igénybe vett EXIM ügyletekről,
 • a futamidő alatt teljesítendő export / beszállítói árbevétel mértékéről (lásd lejjebb),
 • az előállított áru vagy nyújtott szolgáltatás magyar származásáról (lásd lejjebb).

A bírálat – a finanszírozó pénzintézet által nyújtott más lízingügyletekkel azonos módon – az ügyfél és az ügylet kockázatainak mérlegelése, a finanszírozásra benyújtott eszköz értékelése alapján történik.

 

Milyen kötelezettségeket kell vállalni a lízing felvételekor?

Export / beszállítói árbevétel: Az ügyfél vállalja, hogy a lízingügylet indulásától annak lejáratáig a futamidő alatt az ügyletösszeg

 • 1,5-szeresének (maximum három éves futamidő esetén)
 • 2-szeresének (maximum öt éves futamidő esetén)

megfelelő export árbevételt / beszállítói (tehát az exportőr vevőktől származó) árbevételt realizál.

Magyar tartalom vállalása: Az ügyfél vállalja, hogy ellenőrzés esetén igazolni tudja, hogy az export illetve a beszállítás (az előírt arányban) magyar származású árukból/szolgáltatásokból történt. Exportárbevétel esetében az áru vagy szolgáltatás 50%-a, beszállítás esetében az áru vagy szolgáltatás 100%-a meg kell feleljen a magyar tartalomra előírtaknak.

Áruk esetében az igazolás történhet a) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vagy mezőgazdasági áru esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kiállított Magyar Származási Bizonyítvány benyújtásával b) annak dokumentálásával, hogy az árut vagy teljes egészében Magyarországon állították elő vagy megfelel a magyar származásúnak minősíthető áruk feltételeinek.

Szolgáltatások esetében azt kell igazolni, hogy az alkalmazottak legalább 50%-a után magyar társadalombiztosítási járulékot fizetnek.

 

Hogyan ellenőrizzük mi és az Eximbank a kötelezettségvállalások teljesítését?

Export/beszállítói árbevétel:  Az ügyfélnek az Euroleasing Zrt-nél lízingszerződés lejáratát követő ellenőrzési időpontban igazolnia kell az exportárbevétel, illetve beszállítói árbevétel előírt mértékű teljesülését. Ezt alapesetben elegendő a főkönyvi kivonattal, beszállítók esetében vevő folyószámla kivonattal alátámasztani. Az előírt export árbevétel / beszállítói árbevétel elmaradása azzal a következménnyel járhat (az okok vizsgálatát követően), hogy az Eximbank a jövőre nézve kizárja az ügyfelet finanszírozási konstrukcióiból. Az Eximbank – a finanszírozó pénzintézet közreműködésével – bármikor jogosult szúrópróbaszerű ellenőrzés során bármilyen, az exporttal / beszállítással kapcsolatos dokumentumot (szerződést, szállítólevelet, számlát, folyószámla kivonatot) bekérni az ügyféltől, mely alapján részletesen vizsgálja az Üzletszabályzatnak és a lízingszerződésnek való megfelelést.

 

 

 

EXIM Bank vonatkozó terméktájékoztatójának rendelkezései az alábbi linkeken érhetők el:

[1] Exim Üzletszabályzatát eléri a https://exim.hu/szabalyzatok-kondiciok/bank/uzletszabalyzat-bank link alatt.