×
 

Elszámolási és forintosítási információk

Általános tájékoztató az elszámolási és forintosítási folyamattal kapcsolatban

Tájékoztató a Fix törlesztésű deviza alapú és a Limitált törlesztésű deviza alapú finanszírozási konstrukciók forintra váltásával kapcsolatban

MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.
Retail Prod Zrt.

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

Közzététel forintosítási kötelezettség teljesítéséről – MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.
Közzététel forintosítási kötelezettség teljesítéséről – MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.
Közzététel forintosítási kötelezettség teljesítéséről – Retail Prod Zrt.

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről – MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.
Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről – MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.
Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről – Retail Prod Zrt.

Közzététel 2015. szeptember 30. napjáig a szerződésből fakadó fizetési kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt forint alapú fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolásról, azon szerződések vonatkozásában, amelyek esetében társaságunk egyoldalúan kamatot, díjat és költséget nem emelt ( 58/2014. (XII.7.) MNB rendelet 2.§ (3a) bekezdés) – MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.

Közzététel 2015. szeptember 30. napjáig a szerződésből fakadó fizetési kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt forint alapú fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolásról, azon szerződések vonatkozásában, amelyek esetében társaságunk egyoldalúan kamatot, díjat és költséget nem emelt ( 58/2014. (XII.7.) MNB rendelet 2.§ (3a) bekezdés) – MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.

Közzététel 2015. szeptember 30. napjáig a szerződésből fakadó fizetési kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt forint alapú fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolásról, azon szerződések vonatkozásában, amelyek esetében társaságunk egyoldalúan kamatot, díjat és költséget nem emelt ( 58/2014. (XII.7.) MNB rendelet 2.§ (3a) bekezdés) – Retail Prod Zrt.

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. évi törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésnek határidejéről

MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. – deviza alapú – tájékoztatás a perről
MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. – forint alapú – tájékoztatás perről
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. – deviza alapú – tájékoztatás a perről
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. – forint alapú – tájékoztatás perről
MKB-Euroleasing Zrt. – deviza alapú – tájékoztatás a perről
MKB-Euroleasing Zrt. – forint alapú – tájékoztatás perről

Kérelem-, igazolás- és nyomtatványminták


Adatváltozás bejelentésére szolgáló nyomtatvány

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsön-/lízingszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Panaszbejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéshez

151. Kérelem
Helyes elszámolás megállapítása tárgyában

152. Kérelem
Panaszeljárás lefolytatása tárgyában

153. Kérelem
Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyban

 

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére, illetve a polgári nemperes eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatványok mintáinak internetes, MNB honlapon belüli pontos elérhetőségei:

 

http://www.mnb.hu/bekeltetes/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-kapcsolatos-jogvita/fogyasztoknak/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-forintositassal-kapcsolatos-jogvita


http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

 

Deviza- és forinthitelek elszámolási és forintosítási jogorvoslatai

Az Országos Bírósági Hivatal a 11/2015. (VI. 15.) IM rendeletben foglaltak alapján az Elszámolási -(2014.évi XL.)  és Forintosítási (2014.évi LXXVII.) törvényben a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testülete hatáskörébe utalt határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kérelmek tekintetében űrlapokat alakított ki.

F1 – Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem 1.
F2 – Panasz el nem késettségének megállapítása iránti kérelem
F3 – Kötelezettség fennállása
F4 – Jogszabálysértés megállíptása iránti kérelem 2.
F5 – Jogszabálysértő PBT döntés hatályon kivül helyezése iránti kérelem

Az összes űrlapot és a hozzá tartózó értelmező anyagot itt olvashatja el és töltheti le.

MNB Pénzügyi navigátor füzete

Elszámolási és forintosítási információk
A többi füzetet a letöltések almenüben olvashatja

GYIK

Gyakran ismételt kérdések az elszámolási és forintosítási törvénnyel kapcsolatban

Közlemény közjegyzői kötelezettségvállalásról

 

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt./MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. a 2014. évi XL. törvény (Elszámolási törvény) 32/B.§ (5) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja az érintett fogyasztókat, hogy a mai napon dr. Gosztonyi Júlia közjegyző előtt az Elszámolási törvény 32/B.§ (1) és (7) bekezdése alapján  visszavonhatatlan és feltétlen kötelezettségvállalást tett, hogy a 2014. évi XXXVIIII. törvény 6.§ (2) bekezdése szerinti valamennyi fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában az egyoldalú szerződésmódosítás miatt felszámított kamat-, költség-, illetve díjemelések alapján megfizetett összegekkel – a fogyasztónak minősülő ügyfelei javára – a törvény rendelkezései szerint túlfizetésként elszámol.

 

 

MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt./MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.