NHP Fix

Növekedési Hitelprogram

Kishaszon-gépjármű és busz lízing finanszírozás

A Magyar Nemzeti Bank a monetáris politikai eszköztár elemeként 2019. január 1-től újra elindította Növekedési Hitelprogramját – NHP fix konstrukció néven. Alábbiakban az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. által biztosított kishaszon-gépjármű és busz lízing finanszírozás legfontosabb tudnivalóit foglaltuk össze.

A termék legfontosabb jellemzői:

 • Forint alapú fix kamatozású zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás
 • Forint alapú fix kamatozású nyíltvégű pénzügyi lízing finanszírozás
 • 2,5%-os fix ügyleti kamat
 • Minimális futamidő 36 hónap
 • Maximális futamidő 96 hónap
 • Minimális önerő mértéke: 22%
 • Minimálisan felvehető hitelösszeg 3 millió forint
 • Casco megkötése kötelező
 • Zártvégű pénzügyi lízing esetén biztosított az ingyenes előtörlesztés lehetősége

Finanszírozható eszközök köre:

 • Kishaszongépjármű
 • Busz (9*-16 fő)

Finanszírozható eszközök köre:

 • Új és használt* mezőgazdasági jármű
 • Új és használt* mezőgazdasági eszköz


* amennyiben 8704-es VTSZ számú
A program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja. Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a Lízingbevevő főtevékenysége 2018. június 30-tól folyamatosan személyszállítás.

* használt mezőgazdasági jármű és eszköz finanszírozása kizárólag az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. vonatkozó szabályzatának feltételei alapján lehetséges.


Mezőgazdásági jármű és eszköz finanszírozás

A Magyar Nemzeti Bank a monetáris politikai eszköztár elemeként 2019. január 1-től újra elindította Növekedési Hitelprogramját – NHP fix konstrukció néven. Alábbiakban az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. által biztosított mezőgazdásági jármű és eszköz finanszírozás legfontosabb tudnivalóit foglaltuk össze.

A termék legfontosabb jellemzői:
– Forint alapú fix kamatozású zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás
– Forint alapú fix kamatozású nyíltvégű pénzügyi lízing finanszírozás
– Fix kamatozású Kölcsön
– 2,5%-os fix ügyleti kamat
– Minimális futamidő 36 hónap
– Maximális futamidő 84 hónap
– Minimális önerő mértéke: 10% + ÁFA
– Minimálisan felvehető hitelösszeg 3 millió forint
– Vagyonbiztosítás megkötése kötelező
– Zártvégű pénzügyi lízing esetén biztosított az ingyenes előtörlesztés lehetősége
Termékre vonatkozó korlátozások:
– Nem használható fel kiváltásra
– Átütemezés nem elérhető

Elérhető fizetési ütemezés:
– havi
– negyedéves egyenletes
– negyedéves szezonális
– évi kétszeri;
Ügyfelekkel szemben támasztott feltételek és elvárások:
– Finanszírozást a program keretében kizárólag a törvényben (2004. évi XXXIV. tv.) előírt feltételeknek megfelelő, belföldi székhelyű KKV-nak minősülő vállalkozások, egyéni vállalkozók, egyéni vállalkozó őstermelők igényelhetnek.
– Nem minősül KKV-nak (az NHP vonatkozásában) az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
– További elvárás a programban részt vevő KKV-val szemben, hogy a KKV-kra vonatkozó fenti személyi feltételeknek meg nem felelő és nem magánszemély tulajdonosok (ideértve az állami és önkormányzati tulajdonosokat is) közvetlen és közvetett részesedése a lízingszerződés futamideje alatt sem haladhatja meg a 25%-ot.

Finanszírozható eszközök köre:
– Új és használt* mezőgazdasági jármű
– Új és használt* mezőgazdasági eszköz
A program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja.
* használt mezőgazdasági jármű és eszköz finanszírozása kizárólag az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. vonatkozó szabályzatának feltételei alapján lehetséges.

További feltételek
1) Tulajdonosi korlátozások
a) A Lízingbevevő nem lehet az MKB Bank Nyrt., illetve a Lízingbeadó kapcsolt vállalkozása, valamint pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy elektronikus pénz kibocsátó vállalkozás.
b) A Lízingbevevő nem áll az MKB Bank Nyrt., illetve a Lízingbeadó vezető beosztású dolgozójának, vagy annak közeli hozzátartozóinak (rész)tulajdonában, illetve ezen személyek nem töltenek be vezető beosztást a Lízingbevevőben.

2) Hasznosítási korlátozások**:
a) A Lízingbevevő a lízingtárgy használatát – az alábbiak szerint engedélyezett bérbeadás kivételével – nem engedheti át harmadik személynek. Amennyiben a lízingtárgy használatának joga átruházásra kerül, úgy a Lízingbeadó Lízingbevevő a lízingszerződés haladéktalan teljes előtörlesztésére köteles.
b) A Lízingbevevő a lízingszerződés megkötését követően folyamatosan, mindaddig, amíg a lízingszerződés bármely okból nem szűnik meg, nem adhatja bérbe a lízingszerződés tárgyát képező eszközt. Az ezen pontban rögzített bérbeadás tilalma nem vonatkozik:
a. Azon Lízingbevevőre, amelyek tevékenységei közt már 2018. június 30-án is szerepelt a TEÁOR 77-es főcsoportba („Kölcsönzés, operatív lízing”) tartozó tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adják bérbe azt az eszközt, amelyet a lízingszerződéssel finanszíroznak.
b. A lízingtárgy cégcsoporton belüli bérbeadására vagy üzemeltetésre történő átadására (függetlenül a Lízingbevevő tevékenységétől) azzal, hogy a csoporton belüli bérbevevő vagy üzemeltető nem adhatja tovább harmadik, (csoporton kívüli) személynek a vásárolt eszköz használatának jogát. Csoportnak ebben az esetben az tekinthető, ha mindkét KKV tulajdonosi köre legalább 50%-ban – akár közvetetten – azonos.
c) A lízingtárgyon esetlegesen a szerződéskötéskor fennálló bérleti jogot a Lízingbeadó általi tulajdonszerzést követő három hónapon belül meg kell szüntetni.
d) A bérbeadásra vonatkozó megengedő feltételek nem használhatók visszaélésszerűen olyan célra, hogy az NHP feltételeinek meg nem felelő vállalkozások (vagy magánszemélyek) tartós használatába kerüljön a lízingtárgy.
e) A lízingtárgy a Lízingbeadó vagy kapcsolt vállalkozása részére bérbe nem adható.

a. A szerződés jóváhagyásának feltétele a kitöltött „Nyilatkozat kapcsolt vállalkozásokról
valamint kapcsolódó és partnervállalkozásokról” nevű dokumentum beérkezése.

Egyéb díjak
– Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés költsége
– Szerződésszegésből fakadó költségek (az ÁSZF és az Általános Üzletszabályzat rendelkezései szerint)

Beküldendő dokumentumok a kérelem rögzítéséhez, hitelbírálathoz
3) Minden vállalkozás esetében
a) szállítói árajánlat (részletes) másolata
b) 30 napnál nem régebbi NAV tartozásmentes igazolás vagy NAV folyószámla kivonat másolata
(amennyiben Lízingbevevő nem szerepel a NAV által közzétett, köztartozásmentes adózói nyilvántartásban)

4) Egyéni vállalkozó
a) egyéni vállalkozói igazolvány másolata
b) személyazonosság igazolására alkalmas, fényképes, hatósági igazolvány (személyazonosító
igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) másolata, valamint a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolata
c) Tárgyév pénztárkönyve/naplófőkönyv
d) utolsó 2 lezárt év adóbevallása
e) egységes területalapú támogatásról (SAPS) szóló határozat másolata
f) Családi gazdaság esetén a családi gazdaság megalakulásáról szóló határozat másolata
g) Családi gazdaság esetén a tagok utolsó 2 lezárt év adóbevallásának azon oldala, melyen az árbevétel
és költség kerül feltüntetésre

5) Őstermelők esetében
a) őstermelői igazolvány másolata
b) személyazonosság igazolására alkalmas 2 féle fényképes, hatósági igazolvány (személyazonosító
igazolvány és útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) másolata, valamint a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolata
c) tárgyév pénztárkönyve/naplófőkönyv
d) utolsó 2 lezárt év adóbevallása
e) egységes területalapú támogatásról (SAPS) szóló határozat másolata
f) Családi gazdaság esetén a családi gazdaság megalakulásáról szóló határozat másolata
g) Családi gazdaság esetén a tagok utolsó 2 lezárt év adóbevallásának azon oldala, melyen az árbevétel
és költség kerül feltüntetésre

6) Társas vállalkozás
a) hatályos társasági szerződés / alapító okirat / alapszabály
b) a Társaságot képviselő természetes személy(ek) aláírási címpéldánya
c) a Társaságot képviselő természetes személy(ek) személyazonosság igazolására alkalmas, fényképes,
hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
másolata, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
d) tárgyévi utolsó lezárt negyedév főkönyvi kivonata
e) utolsó lezárt pénzügyi év főkönyvi kivonata
f) utolsó lezárt pénzügyi év mérlegbeszámolója és kiegészítő mellékletei
g) könyvvizsgálói jelentés (amennyiben készült)
h) egységes területalapú támogatásról (SAPS) szóló határozat másolata

Tekintettel arra, hogy a fenti információk összefoglaló tájékoztatásnak minősülnek, ezért feltétlenül javasoljuk, hogy a termék kiajánlását megelőzően alaposan tanulmányozzák társaságunk vonatkozó ÁSZF-ének valamint a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó terméktájékoztatójának rendelkezéseit.