Jogi, adatkezelési nyilatkozat


Adatkezelési alapelveink

Az Euroleasing Kft. tiszteletben tartja és védi mindazok adatait, akik az Interneten keresztül kapcsolatba kerültek/kerülnek az Euroleasing Kft.-vel.

 

Előfizetői- vagy közönségadatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra, és ezekben a statisztikákban sem foglalkozunk olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a közérdeklődésre számot tartó kérdések körén.

·         A látogatóról gyűjtünk ugyan automatikusan generálódó információkat (mint például, de nem kizárólag a látogató IP-címe, domain neve, a látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram), ám ezen adatokat kizárólag analizálás szempontjából dolgozzuk fel, a trendek és a statisztikai információ nyomon követése céljából. Az Euroleasing Kft. jogosult ezen adatokat anonimizált formában hozzáférhetővé tenni a felsorolt harmadik szerződő felek számára: Google Inc. (Google Analytics, Adwords, Tag Manager szolgáltatások igénybevétele során), Inspectlet Inc, SurveyMonkey Inc.

·         A honlap használatakor, a felhasználó hozzájárulása alapján, a felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén sütik (cookie-k) (a számítógép böngészőjében elhelyezett rövid szöveges fájlok) helyezhetőek el és olvashatóak.
A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja a felhasználói élmény növelése, egyéni beállítások megjegyzése, a felhasználó számára kedvezőbb tartalom, ajánlat megjelenítése, a weboldal és szolgáltatásainak fejlesztése, látogatottsági információk gyűjtése, célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon.
Az Euroleasing Kft. sütik (cookie-k) elhelyezésével a felhasználónak a honlap igénybevételével kapcsolatos adatait kezeli, a rövid szöveges fájlokban meghatározott időpontig vagy eseményig (pl.: böngésző bezárása). A felhasználó a sütik (cookie-k) kezelését (pl.: törlés) a saját böngészőjében végrehajthatja. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, hogy a sütik (cookie-k) alkalmazásának megakadályozása esetén a weboldal egyes funkciói nem érhetőek el vagy a tervezettől eltérően működhetnek. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer,Safari.

·         Az Euroleasing Kft. által üzemeltetett oldalak tartalmazhatnak linkeket más, nem általunk működtetett vagy üzemeltetett oldalakra is. Az Euroleasing Kft. semmiféle felelősséget nem vállal ezen oldalak tartalmáért és eljárásmódjáért. Az Euroleasing Kft. oldalain megjelenhetnek nem általunk üzemeltetett oldalakon elhelyezett használt autó hirdetések, az Euroleasing Kft. ezen autók állapotáért, az adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

·         Az Euroleasing Kft. nem tudja és nem is kívánja feltérképezni, hogy mely, nem általa működtetett vagy üzemeltetett oldalakról mutatnak kapcsolatok az euroleasing.hu portál oldalaira.

·         Az Euroleasing Kft. semmiféle felelősséget nem vállal ezen oldalak tartalmáért és eljárásmódjáért.

·         Az Euroleasing Kft. magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezelésről rendelkező következő törvényeket: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.).

·         Az Euroleasing Kft. weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Minden jogot fenntartunk. Az Euroleasing Kft. logó és az Euroleasing Kft. terméknevek az Euroleasing Kft. kereskedelmi védjegyei.

·         Az Euroleasing Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. Az Euroleasing Kft. azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra – Ön ezen oldalak kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

·         Az Euroleasing Kft. weboldalainak tartalma az eredetileg leírtak szerint, változtatás nélkül értendő.

·         Előfordulhat, hogy a weboldalakon az Euroleasing Kft.-től független változtatás történik, ezért – ha a törvény másként nem rendelkezik – az Euroleasing Kft. semmilyen természetű garanciát nem vállal Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan.

·         Az Euroleasing Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor felülírja vagy elérhetőségüket megszüntesse.

·         Az Euroleasing Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

·         A weboldalon megjelenő jogi természetű rendelkezések, díjtételek tájékoztató jellegűek. Ügyfeleinkkel fennálló jogviszony tényleges és pontos jogi tartalmát az ügyféllel kötött szerződés, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései határozzák meg.

·         Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mailben vagy weboldalainkon keresztül), Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja, hogy az Euroleasing Kft. azt – minden felelősség nélkül – közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. Ön ezzel vállalja azt is, hogy a rendelkezésre bocsátott anyaggal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja az Euroleasing Kft.
Adatvédelmi tájékoztatás
Az Euroleasing Kft. mint adatfeldolgozó a finanszírozási ajánlatok megtételéhez illetve kapcsolattartáshoz megadott adatokat az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. (a továbbiakban: finanszírozó) mint adatkezelők megbízásából rögzíti, és továbbítja. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján a finanszírozó által történő adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

·         Az adatkezelés céljai: marketing. A kezelendő személyes adatok köre: érintett neve, E-mail címe, telefonszáma.

·         Az adatkezelés a finanszírozó részéről az érintettel szemben fennálló jogok és kötelezettségek elévüléséig tart, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb adatkezelési, adatmegőrzési időt ír elő.

·         Az érintett hozzájárulásával felvett személyes adat az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhető.

·         A finanszírozó a személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót bízhatnak meg.

·         A finanszírozó a vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozók személyére vonatkozó aktuális információkat hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.

·         Az érintett kérelmezheti a finanszírozónál mint adatkezelőnél a tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (kezelt, feldolgozott adatairól, azok forrásáról, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről, adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységéről, adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről), személyes adat helyesbítését, valamint személyes adat törlését vagy zárolását.

·         Az érintett az Infotv.-ben biztosított jogai megsértése, továbbá tájékoztatás megtagadása esetén bírósághoz fordulhat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vizsgálatot kezdeményezhet. Bírósági jogorvoslat esetén a per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

A NAIH által vezetett adatvédelmi nyilvántartásban szereplő finanszírozói adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51888/2012, NAIH-52048/2012, NAIH-51890/2012, NAIH-51889/2012, NAIH-52046/2012.

 

 


Copyright © SK Trend Kft.ver. 1.2.0

Kérdése van?

MKB-Euroleasing Ügyfélszolgálat