Elszámolási és forintosítási információk


Általános tájékoztató az elszámolási és forintosítási folyamattal kapcsolatbanTájékoztató a Fix törlesztésű deviza alapú és a Limitált törlesztésű deviza alapú finanszírozási konstrukciók forintra váltásával kapcsolatban

MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.
Retail Prod Zrt.
Kérelem-, igazolás- és nyomtatványminták


Adatváltozás bejelentésére szolgáló nyomtatvány


Panaszbejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéshez

151. Kérelem
Helyes elszámolás megállapítása tárgyában


152. Kérelem
Panaszeljárás lefolytatása tárgyában


153. Kérelem
Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyban
Deviza- és forinthitelek elszámolási és forintosítási jogorvoslatai

Az Országos Bírósági Hivatal a 11/2015. (VI. 15.) IM rendeletben foglaltak alapján az Elszámolási -(2014.évi XL.)  és Forintosítási (2014.évi LXXVII.) törvényben a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testülete hatáskörébe utalt határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kérelmek tekintetében űrlapokat alakított ki.

F1 - Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem 1.

F2 - Panasz el nem késettségének megállapítása iránti kérelem

F3 - Kötelezettség fennállása

F4 - Jogszabálysértés megállíptása iránti kérelem 2.

F5 - Jogszabálysértő PBT döntés hatályon kivül helyezése iránti kérelem

Az összes űrlapot és a hozzá tartózó értelmező anyagot itt olvashatja el és töltheti le.


MNB Pénzügyi navigátor füzete

Elszámolási és forintosítási információk

A többi füzetet a letöltések almenüben olvashatja


GYIK
Gyakran ismételt kérdések az elszámolási és forintosítási törvénnyel kapcsolatbanKözlemény közjegyzői kötelezettségvállalásról

 

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt./MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. a 2014. évi XL. törvény (Elszámolási törvény) 32/B.§ (5) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja az érintett fogyasztókat, hogy a mai napon dr. Gosztonyi Júlia közjegyző előtt az Elszámolási törvény 32/B.§ (1) és (7) bekezdése alapján  visszavonhatatlan és feltétlen kötelezettségvállalást tett, hogy a 2014. évi XXXVIIII. törvény 6.§ (2) bekezdése szerinti valamennyi fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában az egyoldalú szerződésmódosítás miatt felszámított kamat-, költség-, illetve díjemelések alapján megfizetett összegekkel - a fogyasztónak minősülő ügyfelei javára - a törvény rendelkezései szerint túlfizetésként elszámol.

 

 

MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt./MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.

 

Budapest, 2015. május 4.Copyright © SK Trend Kft.ver. 1.2.0

Kérdése van?

MKB-Euroleasing Ügyfélszolgálat